Admin

- ชื่อศิลปิน : trairat
- ที่อยู่ :
- โทรศัพท์ :
- อีเมล :
- การศึกษา :
- รางวัล / เกียรติประวัติ :
 
 

ข่าว

แสดงผลงาน 15 - 16 มกราคม 2557 ณ บริเวณโรงอาหาร (วังเจ็ดลิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

1
17 - 20 มกราคม 2557 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

1
15-16 มกราคม 2557 ณ บริเวณโรงอาหาร (วังเจ็ดลิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

1
10 - 25 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก

1
อบรม 28 กรกฏาคม - 18 สิงหาคม 2555 (เฉพาะวันเสาร์)

1
ขยายเวลารับสมัครถึง 20 มิถุนายน 2555 อบรมวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555

1
16 ธันวาคม 2554 ณ หอศิลป์ชั้น 1 สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ จ.เชียงใหม่

1
พิธีเปิดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น.ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

1
ระหว่างวันที่ 14 – 30 กรกฎาคม 2554

1
หน้า: รายการ/หน้า
 

บทความ

1
1
1
เวลาป้อน: 31 ส.ค. 2011 16:48
จำนวนการเปิด: 6,452

1
เวลาป้อน: 31 ม.ค. 2011 11:06
จำนวนการเปิด: 4,986

1
เวลาป้อน: 31 ม.ค. 2011 09:40
จำนวนการเปิด: 2,624

1
1
1
หน้า: รายการ/หน้า
 

ข้อคิดเห็น

เวลาป้อน: 13 ก.ค. 2011 17:00
หน้า: รายการ/หน้า
ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253