โครงการปฏิบัติการทดลองงานทัศนศิลป์

แสดงผลงาน 15 - 16 มกราคม 2557 ณ บริเวณโรงอาหาร (วังเจ็ดลิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่วิชาเอกสื่อศิลปะ สาขาศิลปกรรม


คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ


ณ เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


แสดงผลงาน 15 - 16 มกราคม 2557


ณ บริเวณโรงอาหาร (วังเจ็ดลิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
ผู้ป้อนข่าว: Admin
เวลาป้อน: 14 ม.ค. 2014 21:03

ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253