ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555


        สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ท่าน 


โดยมีกำหนดจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27


 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี


   


และ 3 ใน12 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ทางด้านศิลปกรรม และด้านสถาปัตยกรรม 


-------------------------------


อ้างอิงจาก: http://www.rmutl.ac.th/
 
 


ผู้สร้างหน้าเว็บ: teerachai_moortt
เวลาป้อน: 26 ต.ค. 2013 08:17
แก้ไขล่าสุด: 26 ต.ค. 2013 08:17
จำนวนการเปิด: 1,317

ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253