ภาพบรรยากาศจัดอบรมวาดภาพสีน้ำ 4 สัปดาห์


 ภาพบรรยากาศจัดอบรมวาดภาพสีน้ำ 4 สัปดาห์ภาพบรรยากาศ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

จัดอบรมวาดภาพสีน้ำ เริ่มสาร์ ที่ 28 กรกฏาคม - 18 สิงหาคม 2555 (เฉพาะวันเสาร์) เวลา 13.00-17.00 น

http://lannaartist.rmutl.ac.th/index.php?md=content&id=350&jb=view

วิทยากร  โดย ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง  ศิลปิน/อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพสีน้ำ--------------------------------อ้างอิงภาพ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.arts.rmutl.ac.th/v2/ 

 

   ผู้สร้างหน้าเว็บ: teerachai_moortt
เวลาป้อน: 21 ส.ค. 2012 20:26
แก้ไขล่าสุด: 21 ส.ค. 2012 20:32
จำนวนการเปิด: 2,076

ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253