Watercolour Training 2012 โครงการอบรมวาดภาพสีน้ำ

อบรม 28 กรกฏาคม - 18 สิงหาคม 2555 (เฉพาะวันเสาร์)
ดาวน์โหลดเอกสาร: |

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่


จัดอบรมวาดภาพสีน้ำ

เริ่มสาร์ ที่ 28 กรกฏาคม - 18 สิงหาคม 2555 (เฉพาะวันเสาร์) เวลา 13.00-17.00 น

วิทยากร  โดย ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง  ศิลปิน/อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพสีน้ำ

หลังการอบรมรับใบประกาศนียบัตรรับสมัคร ถึง 21 กรกฏาคม 2555

ค่าลงทะเบียน  1,600 บาท (พร้อมอุปกรณ์ และของว่าง)

จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม   16 ชั่วโมง (อบรมครั้งละ 4 ชั่วโมง)

อบรมเฉพาะวันเสาร์ (เริ่มวันเสาร์ ที่ 28 กรกฏาคม - 18 สิงหาคม 2555)

เวลาในการอบรม 13.00-17.00 น

สถานที่อบรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร  080-9218874 การชำระเงิน ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 587-2-14375-2  

ชื่อบัญชี Creative Design RMUTL โดย นายไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

และ FAX หลักฐานการชำระเงินไปที่ 053-414253  

(ติดต่อรับใบเสร็จในวันอบรม)

.....................................................รายการอุปกรณ์

สีน้ำ WINSOR & NEWTON Cotman Water Colours

จานสีแบบตลับ

พู่กัน เบอร์ 12

แปรงแบน 2 นิ้ว

กระดาษใช้เขียนสีน้ำ

ดินสอ HB

ยางลบ

กระดานสำหรับใช้รองเขียน

มาสกิ้งเทป ขนาด 1"

กระป๋องน้ำพลาสติกดาวน์โหลดเอกสาร: |

 

หมวดหมู่: อบรมสัมมนา
ผู้ป้อนข่าว: Admin
เวลาป้อน: 27 เม.ย. 2012 14:15

ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253