นิทรรศการ “กลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 9 โดย ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์


นิทรรศการ “กลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 9 ณ หอศิลปเพาะช่าง กรุงเทพฯ

ผลงานศิลปะของศิลปินคือผลสรุปของการสร้างสรรค์ แต่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของผู้สอนศิลปะมีความหมายมากกว่านั้น คือเนื้อหาความรู้ตลอดจนกระบวนการค้นคว้าทดลองจากประสบการณ์ตรงในการพัฒนาศิลปะส่วนตน จะถูกนำมาสร้างฐานความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาปรับปรุงวิธีถ่ายทอดการเรียนการสอนศิลปะแก่นักศึกษาเชิงรูปธรรมอย่างแท้จริง  นี้คือคำนิยามของกลุ่มผู้สอนศิลปะสาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเจ็ดยอด” เพราะสถานที่ตั้งของคณะอยู่ใกล้วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง  กลุ่มเจ็ดยอดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ผู้นำกลุ่มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง และท่านอาจาย์ศรีวรณา เสาว์คงโดยมีจุดประสงค์ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น การแสดงงานของกลุ่มเจ็ดยอดครั้งที่ 1และ 2 ได้นำงานเดินทางมาแสดง ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร ในปี 2536 และ 2537 ประสบผลสำเร็จด้วยดีทั้งสองครั้ง หลังจากนั้นกลุ่มเจ็ดยอดก็หยุดการแสดงงานไปเป็นระยะเวลากว่าสิบปี ซึ้งก็ไม่ทราบสาเหตุแห่งการหยุดแสดงงาน กลุ่มเจ็ดยอดได้รวมตัวและแสดงงานเป็นครั้งที่ 3 และ 4 ในปี 2547 และ 2548  ก็หยุดแสดงงานไปอีกสองปี   เริ่มแสดงงานของกลุ่มอีกเป็นครั้งที่ 5 ในปี 2551 ในครั้งนี้ทางกลุ่มเห็นว่าการแสดงผลงานของกลุ่มผู้สอนศิลปะเป็นความสำคัญและเป็นพันธกิจที่ครูผู้สอนศิลปะทุกคน ที่จะต้องแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองในศาสตร์ต่างๆที่ตนเองถนัดให้แก่สาธารณชนได้เห็นและรับรู้ โดยเฉพาะเหล่าศิษย์ทั้งหลายทั้งที่จบการศึกษาไปแล้วหรือที่กำลังศึกษาอยู่ “กลุ่มเจ็ดยอด” จึงได้แสดงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี การแสดงงานครั้งที่ 3-8 นั้นกลุ่มจัดแสดงเพียงในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีมหามงคลทางกลุ่มเจ็ดยอดมีความเห็นตรงกันว่าพวกเราควรที่จะบุกคืนสู่สังเวียนภายนอกอีกครั้ง จึงได้กำหนดกันว่าจะต้องไปแสดงงานที่กรุงเทพมหานครที่พวกเราได้หยุดการแสดงที่นี้เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว และในการแสดงครั้งนี้เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีการประชุมแสดงความคิดเห็นกลุ่มใหญ่เลือกสถานทีและได้มีมติเลือกสถานที่ ณ.หอศิลปเพาะช่างเพราะเป็นสถานศึกษาทางศิลปะโดยตรงซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของทางกลุ่ม ทำการจองสถานที่จัดแสดงและได้รับคำตอบให้แสดงในวันที่ 9-23 ธันวาคม 2554 ทางกลุ่มได้กำหนดวันเปิดงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยได้เรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นประธานในการเปิดงาน ท่านก็ตอบรับยินดีมาเป็นประธานในครั้งนี้ด้วย  เมื่อทุกอย่างลงตัวและเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ทุกอย่าง  แต่เหมือนกับโดนธรรมชาติกลั่นแกล่งเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นมหาอุทุกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างไล่ลงไปยังภาคกลางและลงไปยังกรุงเทพมหานครอันเป็นที่แสดงงานของทางกลุ่ม  โดยยังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่ทางกลุ่มก็ได้ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด มีการประชุมปรึกษากันคำตอบที่ออกมาคือสรุปแล้วว่าทางกลุ่มไม่สามารถเลื่อนการแสดงงานออกไปได้ เหตุเพราะทุกอย่างได้ดำเนินการไปตามกำหนดทุกประการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำโปรสเตอร์ บัตรเชิญแขกต่างๆ รวมทั้งสูจิบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในเดือนพฤศจิกายน และทำการส่งให้หอศิลปเพาะช่างดำเนินการติดโปรสเตอร์และส่งบัตรเชิญให้แก่แขกต่างๆที่จะมาร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มตั้งใจอย่างยิ่งในการแสดงงานในครั้งนี้ถึงขนาดพูดว่าถึงแม้จะต้องลุยน้ำไปติดตั้งงานก็ต้องไป  เมื่อใกล้วันแสดงงานเข้ามาสวรรค์ก็มีเมตราทางกลุ่มข่าวดีก็เริ่มเข้ามาน้ำที่ท่วมขังอย่างน่ากลัวเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การเดินทางเกือบเป็นปรกติคงเหลือเป็นบางส่วนเท่านั้นที่ยังพอมีน้ำท่วมอยู่บ้าง กลุ่มเจ็ดยอดเริ่มสบายใจขึ้นปัญหายังไม่หมดเสียทีเดียวยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นอีก เพาะช่างโดยปรกติต้องเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายนตามกำหนดการของทุกมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุแห่งน้ำท่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีมติกำหนดให้ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 4 มกราคม 2555 นั้นหมายความว่าในวันเปิดงานของทางกลุ่มเจ็ดยอดจะไม่มีนักศึกษาซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ในการแสดงงานในครั้งนี้มาร่วมเปิดงานอันจะเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก  เมื่อวันเปิดงานจริงมาถึงกับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางเพาะช่าง เพราะมีนักศึกษากลุ่มใหญ่เข้ามาร่วมเปิดงานและเข้าชมงานในครั้งนี้พอสมควร และยังได้มีนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมชมงานแสดงในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็เป็นที่พึงพอใจของทางกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง การแสดงงานนิทรรศการ “กลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 9 ในครั้งนี้มีผลงานของอาจารย์ที่ร่วมแสดงทั้งอาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษและรับเชิญจำนวน 25 ท่านผลงานที่นำมาแสดงทั้งหมดจำนวน 48 ชิ้น มีผลงานทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะไทยครบตามกระบวนการเรียนการสอนของทางคณะและสาขาศิลปกรรมที่เปิดสอนทั้งสี่วิชาเอก

การแสดงงานในครั้งนี้มีเหตุอันเป็นมงคลและบังเอิญให้แก่ทางกลุ่มเจ็ดยอดเป็นอย่างมาก โดยมีเลข 9 เป็นเลขนำโชค เริ่มต้นเมื่อตั้งใจที่จะแสดงงานเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี กำหนดการเปิดงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ซึ่งบังเอิญไปตรงกับวันเปิดงานของทางกลุ่มเจ็ดยอดครั้งที่ 1 ซึ่งก็เปิดงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2536 เช่นกันกลุ่มอาจารย์ที่จะเดินทางไปร่วมติดตั้งงานและร่วมเปิดงานในครั้งแรกจะมีอาจารย์ไปร่วมงานประมาณสิบห้าท่าน แต่พอใกล้ถึงวันเดินทางจริงอาจารย์บางท่านติดภารกิจไม่สามารถร่วมเดินทางไปด้วยและคงเหลือร่วมเดินทางไปจริงจำนวน 9 ท่านก็เป็นเหตุบังเอิญอีกครั้ง กำหนดการแสดงงานของทางกลุ่มตั้งแต่วันที่ 9-23 ธันวาคม 2554 ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะแสดงงาน 15 วันเมื่อการแสดงงานจริงๆมาถึง ทางหอศิลปเพาะช่างแจ้งว่าปิดทำการหอศิลปในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดชดเชย เมื่อนับวันที่แสดงงานจริงแล้วคงเหลือแค่ 9 วันซึ่งเป็นเหตุบังเอิญอีกครั้ง แสดงว่าการแสดงงานนิทรรศการผลงานศิลปะของกลุ่มผู้สอนศิลปะ “กลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 9 นี้คงจะก้าวหน้าประสบผลสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองตามจุดประสงค์ของทางกลุ่มที่ตั้งไว้ทุกประการ.

ผู้เขียนบทความ: Admin
เวลาป้อน: 21 ธ.ค. 2011 12:43
แก้ไขล่าสุด: 21 ธ.ค. 2011 13:02
จำนวนการเปิด: 1,713

 

ข้อคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ
ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253