Mini Print ครั้งที่ 13

16 ธันวาคม 2554 ณ หอศิลป์ชั้น 1 สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ จ.เชียงใหม่
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก Mini Print ครั้งที่ 13

โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

เพื่อเผยแพร่งานศิลปะภาพพิมพ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอแนวคิดทางศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็กของนักศึกษาซึ่งจัดนิทรรศการเป็นประจำทุกปีจัดแสดงถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 

ผู้ป้อนข่าว: Admin
เวลาป้อน: 20 ธ.ค. 2011 04:52

ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253