พลังศรัทธา โดย ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง
พลังศรัทธาต่อพุทธศาสนาทำให้เกิดเจดีย์จำนวน 1,000 องค์ เต็มลานกว้างใน เมืองพุกาม ประเทศพม่า         เมื่อมนุษย์  มีความเชื่อในสิ่งที่ควร  ไม่งมงายไร้เหตุผล เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา  ในทางพุทธศาสนา ว่า กรรมคือเรื่องของการกระทำ ที่เกิดขึ้นด้วย   กาย, วาจา, ใจ  ผลแห่งกรรมมีจริง  ทำดีย่อมได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว เชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธองค์   ความศรัทธา จึงเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้เป็นบรรยากาศตอน ตี 4.30 น  ด้วยความศรัทธา เจ้าอาวาท กำลังเตรียมล้างหน้าพระมหาญามุณี ถือเป็นพระพุทธรูป ศักด์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดของชาวพม่า  ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาหลายร้อยปี

         มนุษย์ เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ มี สติ ปัญญา ที่ลึก ล้ำ มีจินตนาการสูงส่ง กว้างไกล เกินกว่าที่จะคาดคะเนได้ จึงทำให้เกิด สิ่งก่อสร้างและผลงานศิลปะ ที่น่าทึ่งและอัศจรรย์มากมาย ความศรัทธา หรือความเชื่อ  เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดไม่ว่ารวย หรือ จน ล้วนนำมาซึ่ง สิ่งที่เกินคาดคิด  ยิ่งถ้าเกิดกับคนที่มีความพร้อม ทั้งอำนาจ ราชศักดิ์  ทรัพย์สิน เงิน ทอง ยิ่งเสริมให้เกิดสิ่ง น่าอัศจรรย์ไว้มากมาย ขึ้นบนโลกเรา  อาทิ เช่น :- มหาปิรามิดแห่งเมืองกีซา ทัสมาฮาล , วิหารเซนต์โซเฟีย , ปราสาทหินนครวัต ,เจดีย์เมืองพุกาม, วัดที่สุโขทัย หรือ อยุธยา เป็นต้นพิธีทำบุญฉลองอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติ เขียนโดย นายภาสุร  ศรีสำอางค์ และเพื่อน ( เป็นศิษย์เก่าสาขาจิตรกรรม มทร ล้านนาเกิดแรงศรัทธาเขียนถวายวัด ฯ )  ณ วัดสุทธาวาส อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

         มนุษย์ มี พลัง อำนาจ อยู่ในจิต  และกายด้วยกันทุกคน  ขึ้นอยู่กับใจเท่านั้นเป็นขุมพลังที่จะบัญชาการให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาได้  ศรัทธา หรือความเชื่อมั่น  ในตัวเอง จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง  ขึ้นอยู่กับ พลังสติ  ปัญญา  รวมทั้งร่างกายและสุขภาพที่สมบูรณ์ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ตอนพระนางสิริมหามายา ประสูติ เจ้าชายสิทธัตถะ  ศิลปินได้สร้างภาพและจัดองค์ประกอบขึ้นมาใหม่บรรยากาศภายในพระอุโบสถ วัดศรีมงคล จ.เชียงราย ซึ่งนาย มนตรี  จีนา ศิษย์เก่า สาขาจิตรกรรม มทร ล้านนา เกิดความศรัทธาเขียนถวาย วัด แต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลากว่า 2 ปีเป็นภาพจิตรกรรมไทยแนวสร้างสรรค์  ตอนพระเวสสันดรชาดก นายมนตรี ได้สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาด้วยสีสันที่สดใส และจัดองค์ประกอบของภาพได้อย่างลงตัว


          บรรดาศิลปินที่ประสพความสำเร็จและมีชื่อเสียงของโลก ล้วนแล้วแต่สร้างความเชื่อมั่น  มีความศรัทธาในตัวเอง จนบางคน  มีอัตตาในตัวเองสูง เกิน  พลังของความศรัทธา จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเร่งเล้า ให้กายและจิต ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  ผู้เขียนจึงประมวลสูตร ของ ศิลปิน ที่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมาย จนประสพความสำเร็จในชีวิต ไว้ดังนี้ :-

1.  มีความศรัทธา และความเชื่อมั่นในตัวเอง ( ใช้ สติ ปัญญาควบคุม ได้ถูกต้อง  )

2.  มีสมาธิ ของจิต ,กาย ,ใจ ที่เต็มเปี่ยมตั้งรับ และพร้อม อยู่เสม่ำ  เสมอ ( ตื่นตัวตลอดเวลา )

3.  ใช้ประสบการณ์ แล้วนำมา สร้างจินตนาการ ให้เหนือกว่าสายตาที่เก็บเกี่ยวมา ( ไม่หลงใหลในรูปแบบที่ได้เห็นมา จนยึดติด )  

4.  มุ่ง ขยัน มั่นเพียร เรียนรู้ สู้กับงาน  สร้างสรรค์  พัฒนา คลีคลาย

5.สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุข ( ไร้สิ่งครอบงำและกดดัน )

ผู้เขียนบทความ: Admin
เวลาป้อน: 31 ส.ค. 2011 16:48
แก้ไขล่าสุด: 1 ก.ย. 2011 12:42
จำนวนการเปิด: 6,452

 

ข้อคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ
ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253