นิทรรศการศิลปกรรม "กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 8"

พิธีเปิดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น.ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 โดยกลุ่มผู้สอนศิลปะสาขาวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 5 - 29 สิงหาคม 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น.8th JED YOD GROUP

Contemporary Art Exhibition

on Friday 5th - Monday 29th August, 2011

ผู้ป้อนข่าว: Admin
เวลาป้อน: 2 ส.ค. 2011 13:53

ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253