นิทรรศการ ศิลปะภาพพิมพ์ราชมงคลล้านนา

ระหว่างวันที่ 14 – 30 กรกฎาคม 2554
ศิษย์เก่า หลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  จัดนิทรรศการ “ศิลปะภาพพิมพ์ราชมงคลล้านนา” ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถ.นิมานเหมินทร์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 30 กรกฎาคม 2554

ผู้ป้อนข่าว: Admin
เวลาป้อน: 13 ก.ค. 2011 21:27

ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253