ผลงาน

ชื่อผลงาน 3G
ชื่อผลงาน กามสุข
ชื่อผลงาน ทั่วไป
ชื่อผลงาน shoot
ชื่อผลงาน จิตนาการจากภาพไทย
ชื่อผลงาน ขบวนการเบริ์น
ชื่อผลงาน ชั้นกามาวจร
ชื่อผลงาน กามสุขขัลลิกาณุโยค ๑

ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253