ผลงาน

ชื่อผลงาน เงาสะท้อนในอินเล#1
ชื่อผลงาน เงาสะท้อนในอินเล#2
ชื่อผลงาน เงาสะท้อนในอินเล#3
ชื่อผลงาน เงาสะท้อนในอินเล#4
ชื่อผลงาน เงาสะท้อนในอินเล#5
ชื่อผลงาน บนน้ำและใต้น้ำ _อินเล
ชื่อผลงาน คืนวันเนา

ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253